Record details

Title
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
Statement of responsibility
    Martin Šindelář, Petr Budil, Radek Mikuláš, Eduard Straka, Jiří Krupička
Other titles
    A progress report from the field documentation of the "Nové spojení" line building in the Prague
Author
    Budil, Petr, 1969-
    Krupička, Jiří
    Mikuláš, Radek, 1964-
    Straka, Eduard, 1949-
    Šindelář, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 53-56, Příl. 1
Year
    2006
Notes
    1 obr. v textu, 1 obr. a 4 fot. v Příl. 1
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    912
Conspectus category
    55
    912
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    deformace
    geologie regionální
    ichnofosilie
    litofacie
    mapa geologická
    odkryv umělý
    ordovik-střední
    ordovik-svrchní
    pražská pánev
    stavby podzemní
    tunel
    zóna zlomová
Geographical name
    Česko
    Praha (Česko)
Keyword
    12-24
    Dokumentace
    Etapová
    Liniové
    Nové
    Praha
    Praze
    Spojení
    Stavby
    Terénní
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012