Record details

Title
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze
Other titles
    Progress report from the field documentation Nové spojení line building in Prague
Author
    Budil, Petr
    Krupička, Jiří
    Mikuláš, Radek
    Straka, Eduard
    Šindelář, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Middle and Upper Ordovician, Prague Basin, tectonics, palaeontology
Keyword
    Dokumentace
    Etapová
    Liniové
    Nové
    Praze
    Spojení
    Stavby
    Terénní
    Zpráva
Abstract (in czech)
   V práci je popsána geologická stavba a paleontologický obsah hornin středno a svrchnoordovického stáří zachycených tunely významné liniové stavby "Nové spojení" v Praze - Vítkově.
Abstract (in english)
   Progress report from the field documentation Nové spojení line building in Prague
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014