Record details

Title
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jaromír Demek
Author
    Demek, Jaromír, 1930-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
Pages
    s. 215-221
Notes
    Bibliografie na s. 220-221
Classfication no.
    55(1)
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    diskuse
    etchplén
    glacis
    historie geologie
    kenozoikum
    kryopedologie
    křída-svrchní
    kvartér Českého masivu
    morfogeneze
    morfostruktura
    neotektonika
    pediment
    peneplén
    terciér Českého masivu
    uplift
Geographical name
    Česká republika
    Hrubý Jeseník-Králický Sněžník
    Nové Město nad Metují (Náchod, Nové Město nad Metují)
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Analysis
    Bohemian
    Czech
    Etchplain
    Glacises
    Massif
    Morphostructural
    Pediments
    Republic
    Rock
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012