Record details

Title
    Eulynit from Jáchymov and Smrkovec
Author
    Řídkošil, T.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin České geologické společnosti
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 27-32
Year
    1993
Keyword
    Eulynit
    Jáchymov
    Smrkovec
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012