Record details

Title
    Eurokód 8 - Mapa seismického ohrožení České republiky - Verze září 1996
Author
    Kottnauer, Pavel
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Conference
    Data Analysis in Seismology and Engineering Geophysics (08.10.1996 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceeding Data Analysis in Seismology and Engineering Geophysics. 1
Pages
    s. 22-33
Notes
    Projekt: IAA2071602, GA AV ČR
Keyword
    1996
    České
    Eurokód
    Mapa
    Ohrožení
    Republiky
    Seismického
    Verze
    Září
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012