Record details

Title
    Euroregion Beskydy - Euroregion na hranici tří států
Author
    Zapletalová, Jana
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období
Pages
    s. 161-166
Notes
    Projekt: IAA7118301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: The Beskydy Euroregion - euroregion on the border of three countries
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Czech Republic
    Euroregion Beskydy
    geographical characteristic
Keyword
    Beskydy
    Euroregion
    Hranici
    Států
    Tří
Abstract (in czech)
   Pohraniční území evropských zemí, které jsou členy EU se staly vnitřními periferiemi EU. Přesto, že euroregion Beskydy byl založen teprve v roce 2000 - nejprve jako bilaterální, později jako euroregion na hranici tří států. Přestože je jeho fungování velmi krátké, byla již uskutečněna řada společných projektů.
Abstract (in english)
   Borderland regions of European states - EU member sountries became inne peripheries after the extension of the European Unin. The Euroregion Beskydy discussed in theis paper was established in 2000 - first as a bilateral one and later on as an Euroregion of three countries. Althought the Euroregions´s activities were launched only recently, there are some partial results of mutual collaboration that have been alread achieved.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012