Record details

Title
    Evaluation of extraction/digestion techniques used to determine lead isotopic composition in forest soils
Other titles
    Zhodnocení extrakčních technik pro zjištění izotopového složení Pb v lesních půdách
Author
    Chrastný, Vladislav
    Ettler, Vojtěch
    Komárek, Michael
    Tlustoš, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Analytical and Bioanalytical Chemistry
Vol./nr.
    Roč. 385, č. 6
Pages
    7
Year
    2006
Thesaurus term
    206Pb/207Pb
    Digestion procedure
    Extraction procedure
    Forest soil
    Pb isotopes
Keyword
    Composition
    Determine
    Evaluation
    Extraction/digestion
    Forest
    Isotopic
    Lead
    Soils
    Techniques
    Used
Abstract (in czech)
   The combination of total digest and EDTA extraction is optimal for determination of Pb isotopes in forest soils
Abstract (in english)
   Kombinace celkového rozkladu a EDTA extrakce je optimální pro zjištění izotopového složení Pb v lesních půdách
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012