Record details

Title
    Evaluation of full seismic moment tensor from isotropic, LCVD and double-couple components
Author
    Kolář, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 4
Pages
    s. 105-107
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Překlad názvu: Úplný tensor seismického momentu jako funkce izotropní komponenty, kompenzovaného lineárního vektorového dipólu a dvojitého dipólu
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    evaluation
    full seismic moment tensor
    point source representation
Keyword
    Components
    Double-couple
    Evaluation
    Full
    Isotropic
    LCVD
    Moment
    Seismic
    Tensor
Abstract (in czech)
   Jsou prezentovány vztahy pro vyjádření ("kompozici") úplného tensoru seismického momentu, tj. tensor momentu je vyjádřen jako funkce ISO, CLVD, DC, strike, dip, rake, kde ISO je velikost izotropní části, CLVD je velikost kompenzovaného lineárního vektorového dipólu a DC je velikost čistého dvojitého dipólu. Jsou uvedeny dvě verze finálního výrazu: i, jako součin dvou matic, ii, rozšíření "klasického" výrazu s 6 nezávislými složkami momentu tensoru.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013