Record details

Title
    Evaluation of load on structures caused by mining seismicity for maps of clash of opinions - first results
Author
    Lednická, Markéta
Conference
    Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym i odkrywkowym (24.05.2007-25.05.2007 : Krapkowice, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej
Vol./nr.
    -, č. 276
Pages
    s. 101-110
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Zhodnocení zatížení staveb důlně indukovanou seizmicitou pro mapy střetů zájmů - první výsledky
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory grantu GA Mšk 1M6840770001
Subject category
    intensive events
    mining seismicity
Keyword
    Caused
    Clash
    Evaluation
    First
    Load
    Maps
    Mining
    Opinions
    Results
    Seismicity
    Structures
Abstract (in czech)
   V příspěvku jsou uvedeny prvotní výsledky využití metodologie,která bere v úvahu počet seismických jevů a počet jevů intenzivních.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012