Record details

Title
    Evaluation of stress-strain stage of loaded rock samples based on ultrasonic emission analysis
Author
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, J.
Conference
    European Geosciences Union General Assembly (1. : 25.04.2004-30.04.2004 : Nice, Francie)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geophysical Research Abstracts
Pages
    ---
Notes
    Projekt: GA205/01/1430, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Vyhodnocení stavu napjatosti zatížených horninových vzorků založené na analýze ultrazvukové emise
    Rozsah: 2 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    ultrasonic emission
Keyword
    Analysis
    Based
    Emission
    Evaluation
    Loaded
    Rock
    Samples
    Stage
    Stress-strain
    Ultrasonic
Abstract (in czech)
   Laboratorní studium časových řad ultrazvukových emisních signálů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012