Record details

Title
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
Statement of responsibility
    Jiří Havaj
Author
    Havaj, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I
Pages
    s. 53-58
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.8
    622.33
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    důl
    důlní otřes
    geologie důlní
    hornoslezská pánev
    karbon
    kontrola mechanická
    mapa ložiska uhlí
    mechanika hornin
    namur
    odprysk horniny
    pískovce
    prevence
    seizmicita
    tektonika zlomová
    těžba podzemní
    uhelná sloj
    uhlí bituminózní
Geographical name
    Havířov (Karviná, Havířov)
    Morava (Česko)
Keyword
    2nd
    Area
    Disturbance
    Dukla
    Evaluation
    Mine
    Mining
    North
    Number
    Seam
    Tectonic
    Transversal
    XVIII
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012