Record details

Title
    Evaluation of the stream profile Bílina from the point of view the ecotoxicity and saprobity
Other titles
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity