Record details

Title
    Evaluation of ultrasound emission foci in loading rock samples
Statement of responsibility
    Ján Veverka and Vladimír Rudajev
Other titles
    Mining and environmental geophysics (Variant.)
Author
    Rudajev, Vladimír
    Veverka, Ján
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Vol. 1, no. 1
Pages
    p. 103-110
Year
    133
Notes
    6 obr., 7 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geodyn. geomater.
Classfication no.
    061.3
    550.3
    550.8
Conspectus category
    55
    550
Subject group
    laboratorní zkoušky hornin
    metoda ultrazvuková
    ohniskový mechanismus
    seizmologie
    sympozium
    zatížení
Keyword
    Emission
    Evaluation
    Foci
    Loading
    Rock
    Samples
    Ultrasound
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012