Record details

Title
    Evaluation of well-logging data obtained in boreholes in the deposit of hydrocarbons in the Varadero Cardenas, Cuba
Statement of responsibility
    Miroslav Kobr, Jorge Ruiz, Rosa María Valcarce
Other titles
    Vyhodnocení geofyzikálních měření ve vrtech na ložisku uhlovodíků v oblasti Varadero-Cardenas, Cuba
Author
    Kobr, Miroslav, 1940-
    Ruiz, Jorge
    Valcarce, Rosa María
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    č. 3
Pages
    s. 303-320
Year
    1989
Notes
    4 obr., 3 tab., 1 sch., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    etalony
    jura
    karotáž
    kolektory
    křída
    matečná hornina
    produktivní horizont
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
Geographical name
    Kuba
Keyword
    Boreholes
    Cardenas
    Cuba
    Data
    Deposit
    Evaluation
    Hydrocarbons
    Obtained
    Varadero
    Well-logging
Abstract (in czech)
   V článku se uvádí vyhodnocení geofyzikálních měření v 15 naftových vrtech z oblasti Varadero-Cardenas na severním pobřeží provincie Matanzas pomocí statistických klasifikačních metod za pomoci výsledků z čerpacích zkoušek, informací o tektonice, stratigrafii ložiska a údajů o fyzikálních vlastnostech měřených v laboratoři na horninových vzorcích z vrtů. Statistické metody "rozpoznávání obrazců" byly použity automatizovaným systémem zpracování MULVAR, vytvořený Oddělením geofyziky ISPJAE Havana pro osobní počítače kompatibilní s IBM PC v jazyce BASIC
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012