Record details

Title
    Evaporace z povrchu půdy a z přízemní vegetace ve smrkových a bukových lesích
Statement of responsibility
    Petr Kantor
Author
    Kantor, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 81-93
Year
    1987
Notes
    3 obr., 4 fot., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    504
Conspectus category
    631
Keyword
    Bukových
    Evaporace
    Lesích
    Povrchu
    Přízemní
    Půdy
    Smrkových
    Vegetace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012