Record details

Title
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
Statement of responsibility
    Maciej Bąbel
Author
    Bąbel, Maciej
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geologica polonica
Vol./nr.
    Vol. 55, no. 1
Pages
    p. 9-29
Year
    2005
Notes
    5 obr. (1 l. vložený), 6 pl. nestr.
    Bibliografie na s. 25-29
    il., pl.
    Zkr. název ser.: Acta geol. pol.
Classfication no.
    551.7
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    baden
    evapority
    eventostratigrafie
    karpatská neogenní předhlubeň
    litostratigrafie
    ložisko sádrovce
    miocén
    morfologie krystalu
    prostředí salinní
    sádrovec
    sedimentace litorální
    terciér
Geographical name
    ČR-Morava
    Kobeřice (Opava, Kravaře)
    Polsko
    Ukrajina
Keyword
    Badenian
    Carpathian
    Evaporites
    Foredeep
    Middle
    Miocene
    Northern
    Selenite
    Stratigraphy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012