Record details

Title
    Evidence from laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses for early Cambrian and early Ordovician pulses of granitic plutonism in the Western Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Donald R. Bowes, Jan Košler, Jiří Konopásek, J. Míková
Other titles
    International Conference Geology without Frontiers: Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides, Abstract Volume (Variant.)
Author
    Bowes, Donald R.
    Konopásek, Jiří
    Košler, Jan, 1965-
    Míková, Jitka
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 1-2
Pages
    p. 24
Year
    2003
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    datování U/Pb
    geologie regionální
    kambrium-spodní
    krušnohorské krystalinikum
    krystalinikum
    laser
    ordovik-spodní
    ortorula
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Čechy
    Erzgebirge (SRN-Sachsen)
    Krušné hory
    SRN-Sachsen
Keyword
    Ablation
    Bohemian
    Cambrian
    Dating
    Early
    Erzgebirge
    Evidence
    Granitic
    ICPMS
    Laser
    Massif
    Ordovician
    Orthogneisses
    Plutonism
    Pulses
    Western
    Zircons
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012