Record details

Title
    Evidence of a significant change between lochkovian and pragian: detailed lithological, geophysical, geochemical and mineralogical aspects (Pozary 3 section in Prague synform)
Author
    Frána, Jaroslav
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Slavík, Ladislav
    Vacek, F.
Conference
    Field workshop 2008 IGCP 499-UNESCO Devonian Land-Sea Interaction, Evolution of Ecosystems and Climate (DEVEC : 23.04.2008-30.04.2008 : Tripoli, Libye)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Field workshop 2008 IGCP 499-UNESCO "Devonian Land-Sea Interaction, Evolution of Ecosystems and Climate" (DEVEC) : abstracts
Pages
    S. 10-14
Notes
    Projekt: KJB300130613, GA AV ČR, CZ
    Projekt: KJB307020602, GA AV ČR
    Překlad názvu: Doklad o významných změnách na hranici lochkovu a pragu na základě litologických, geofyzikálních, geochemických a mineralogických parametrů (lom Požáry 3, Pražská synforma)
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    gammaspectrometry
    geochemistry
    Lochkovian/Pragian boundary
    magnetic susceptibility
    Prague Synform
Keyword
    Aspects
    Change
    Detailed
    Evidence
    Geochemical
    Geophysical
    Lithological
    Lochkovian
    Mineralogical
    Pozary
    Pragian
    Prague
    Section
    Significant
    Synform
Abstract (in czech)
   Hraniční interval lochkov-prag v lomu Požáry 3 (studovaný 30 m dlouhý interval) ukazuje významné změny v litologii, magnetosusceptibilitních a gamaspektrometrických křivkách a také geochemické a mineralogické změny. Směrem k hranici pragu se mění složení a zastoupení zrnitostních frakcí z unimodálního nebo bimodálního složení na striktně unimodální složení při hranici pragu až na multimodální složení (tetramodální) stratigraficky výše. MS data ukazují prudký nárůst absolutních hodnot a rozkmit křivky během celého pragu. Při hranici dochází ke zvratu poměru Th/U. Během lochkovu je celková přirozená radioaktivita řízena dominantním obsahem U, zatímco v pragu je řízena dominantním obsahem Th. Prag se vyznačuje zvýšenou koncentrací K, Fe, litofilních prvků a prvků lehkých vzácných zemin. Pro lochkov se zdají být typické vyšší obsahy pyritu a pyrhotinu, zatímco v pragu převládají oxidy a hydroxidy Fe.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012