Record details

Title
    Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
Statement of responsibility
    Jan Cháb, Petr Mixa, Mirko jr. Vaněček, Vladimír Žáček
Author
    Cháb, Jan
    Mixa, Petr
    Vaněček, Mirko, jr.
    Žáček, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 3
Pages
    p. 7-15
Year
    1994
Notes
    2 obr., 13 fot., 29 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    břidličnatost
    budináž
    deformace
    dynamická analýza
    lineární prvky
    moravskoslezská oblast
    silesikum
    vrásnění variské
Subject category
    extenze
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Bohemian
    Central
    Europe
    Evidence
    Extensional
    Hrubý
    Jeseník
    Massif
    Mts
    NW
    Tectonics
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012