Record details

Title
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
Statement of responsibility
    M.D. Ruiz Cruz, F. Franco, C. Sanz de Galdeano and J. Novák
Author
    Franco, F.
    Novák, Jiří Karel
    Ruiz Cruz, María Dolores
    Sanz de Galdeano, C.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Clay minerals
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 2
Pages
    p. 619-636
Year
    2006
Notes
    6 obr., 7 tab.
    Bibliografie na s. 634-636
    il.
    Zkr. název ser.: Clay Miner.
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    chemismus minerálů
    chlority
    difrakce rentgenová
    fylit
    fylosilikáty
    geobarometrie
    geologie regionální
    illit
    krystalinita
    metamorfóza nízkostupňová
    metapelity
    mikroanalýza elektronová
    mřížkové parametry
    muskovit
    podmínky P-T
    pyrofylit
    sedimenty klastické
    slídy
    tektonika extenzní
    trias
    vrásnění alpinské
Geographical name
    Andalusie (Španělsko)
Keyword
    Alpujárride-Maláguide
    Assemblages
    Betic
    Clay
    Conditions
    Contrasting
    Cordilleras
    Evidence
    Low-grade
    Metamorphic
    Mineral
    Spain
    Transitional
    Triassic
    Units
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012