Record details

Title
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditons from clay mineral assablages in Triassic Alpujárride-Maláguide transtional units in the Betic Cordilleras, Spain
Author
    Franco, F.
    Novák, Jiří Karel
    Ruiz Cruz, M. D.
    Sanz de Galdeano, C.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Clay Minerals
Vol./nr.
    Roč. 41, 2
Pages
    s. 621-638
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Důkaz kontrastních nízkoteplotních metamorfních podmínek podla asociace jílových minerálů v triasových přechodních jednotkách Alpujárride-Maláguide v Betické kordiliéře, Španělsko
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Betic Cordilleras
    clay minerals
    low-grade metamorphism
Keyword
    Alpujárride-Maláguide
    Assablages
    Betic
    Clay
    Conditons
    Contrasting
    Cordilleras
    Evidence
    Low-grade
    Metamorphic
    Mineral
    Spain
    Transtional
    Triassic
    Units
Abstract (in czech)
   Přechodní zóna v triasových pískovcích a fylitech mezi terrány Alpujárride a Maláguide má složitější stavbu než se dříve předpokládalo v západní části Betické orogenní zóny, Španělsko. V regionu kolem Cessares byly nově vyčleněny 4 tektonicky nasunuté jednotky: a/ Jubrique, b/ Rozalejo, c/Albarrán a d/ Rosales-Crestallina. Každá z těchto jednotek vykazuje progresivně klesající stupeň regionální metamorfózy směrem od báze k nadloží. Nejnižší metamorfní stupeň reprezentuje asociace složená z fengitu + přechodní Na-K světlé slídy +/- Fe-chloritu +/- sudoitu +/- pyrofylitu (300 °C, 1,5-3 kbary). Metamorfní asociace složená z fengitu +/- paragonitu +/- margaritu + Mg-chloritu +/- sudoitu bez Na-K slídy a pyrofylitu (cca 400-450 °C a cca 7 kbarů) se vyskytuje v hlubší jednotce (Jubrique) a vykazuje minimální tlak kolem 7 kbarů a teplotu v řádu 400-500 °C.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012