Record details

Title
    Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation
Statement of responsibility
    Radomír Grygar, Martin Vavro
Other titles
    Evolution of Variscan (Hercynian) and comparable Palaeozoic orogenic belts: Joint meeting of Geologische Vereinigung e.V. - Česká geologická společnost: proceedings (Variant.)
    Vývoj lužicko-slezské oroklíny (severovýchodní okraj Českého masivu): Kinematika variské deformace
Author
    Grygar, Radomír
    Vavro, Martin
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 1-2
Pages
    p. 65-90
Year
    1995
Notes
    11 obr., 4 fot., 4 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    analýza kinematická
    brunnie
    Český masiv
    deformace
    hornoslezská pánev
    megatektonika
    orlicko-kladské krystalinikum
    příkrov
    silesikum
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Bohemian
    Deformation
    Evolution
    Kinematics
    Lugosilesian
    Massif
    North-eastern
    Orocline
    Periphery
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012