Record details

Title
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Břetislav Balatka, Jan Kalvoda
Other titles
    Vývoj kvartérních říčních akumulačních teras ve vztahu ke zdvihu centrální části Českého masivu
Author
    Balatka, Břetislav, 1931-
    Kalvoda, Jan, 1943-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 113, č. 3
Pages
    s. 205-222
Year
    2008
Notes
    4 obr., 4 fot., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    551.4
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    geomorfologie
    korelace stratigrafická
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    neogén
    neotektonika
    paleogeografie
    paleoklimatologie
    sedimentace fluviální
    terasa říční
Geographical name
    Berounka (řeka)
    Čechy (Česko)
    Labe (řeka)
    Sázava (řeka)
    Vltava (řeka)
Keyword
    Bohemian
    Central
    Evolution
    Massif
    Quaternary
    Related
    River
    Terraces
    Uplift
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012