Record details

Title
    Evolution of nappes in the eastern margin of the Bohemian Massif: a kinematic interpretation
Statement of responsibility
    Karel Schulmann, Patrick Ledru, Albert Autran, Radek Melka, Jean-Marc Lardeaux, Michal Urban, Michal Lobkowicz
Author
    Autran, Albert
    Lardeaux, Jean-Marc
    Ledru, Patrick
    Lobkowicz, Michal
    Melka, Radek
    Schulmann, Karel
    Urban, Michal
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologische Rundschau
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 1
Pages
    s. 73-92
Year
    1991
Notes
    10 obr.,1 pl.,2 bibl.
    res.něm.,franc.,rus.
    Zkr. název ser.: Geol. Rdsch.
Subject group
    analýza tektonická
    autochton
    brunnie
    Český masiv
    fáze tektonická
    mapa strukturní
    moravikum
    moravské moldanubikum
    příkrov
    vrásnění variské
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Bohemian
    Eastern
    Evolution
    Interpretation
    Kinematic
    Margin
    Massif
    Nappes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012