Record details

Title
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
Author
    Breiter, Karel
    Müller, A.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    European Journal of Mineralogy
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 2
Pages
    s. 335-346
Year
    2009
Notes
    Překlad názvu: Vývoj rudonosných granitových magmat dokumentovaný chemickým složením křemene
    Rozsah: 12 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Erzgebirge/ Krušné Hory
    LA-ICP-MS
    quartz
    rare metal granite
    trace element analysis
Keyword
    Chemistry
    Documented
    Evolution
    Granitic
    Magmas
    Quartz
    Rare-metal
Abstract (in czech)
   Studie dokumentuje změny chemického složení křemene během vývoje dvou kontrastních pozdně variských granitových plutonů v Krušných horách. Obsahy Li, Be, B, Al, Ge, P, K, Na, Ca, Ti, Mn a Fe byly stanoveny in situ pomocí metody LA-ICP-MS. Al dosahuje ve všech vzorcích nejvyšších obsahů ze všech stanovených prvků (100-1200 ppm), následován Ti, Li, a K v řádu 10-100 ppm. Obsahy B, Be, Ge, Fe, Mn a P v křemeni se pohybují kolem 10 ppm. Diagram obsahů Ti vers. Al v křemeni je nejvýstižnějším indikátorem vývoje granitové taveniny z níž křemen krystaloval.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012