Record details

Title
    Evolution of small valleys of the loess Głubczyce Plateau during the last 7000 years
Other titles
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat