Record details

Title
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví : seminář k projektu : Sedmihorky 19.-21.10.2009 (Variant.)
Other titles
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Tvorba informačního systému
    Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
    Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje