Record details

Title
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
Statement of responsibility
    Edyta Zygmunt
Other titles
    Evolution of small valleys of the loess Głubczyce Plateau during the last 7000 years
    Geologiczne i środowiskowe problemy gospodarowania i ochrony doliny górnej i środkowej Odry (Variant.)
Author
    Zygmunt, Edyta
Language
    polsky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 11
Pages
    s. 1084
Year
    2004
Notes
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    archeologie
    eroze
    erozní tvar
    holocén
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    lidské aktivity
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    spraš
Geographical name
    ČR
    Plaskowyz Glubczycki (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
Keyword
    7000
    Czasie
    Dolin
    Ewolucja
    Głubczyckim
    Lat
    Lessowych
    Małych
    Ostatnich
    Płaskowyżu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 7. 2006
Import date
    8. 8. 2012