Record details

Title
    Exact age of several localities in the Liteň Formation, Motol Member (Wenlock, Central Bohemia)
Statement of responsibility
    Jiří Vaněk
Author
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 65, no. 2
Pages
    s. 119-124
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    fauna
    silur
    Trilobita
Geographical name
    Butovice
    ČSFR-Čechy
    Svatý Jan pod Skalou
Keyword
    Age
    Bohemia
    Central
    Exact
    Formation
    Liteň
    Localities
    Member
    Motol
    Several
    Wenlock
Abstract (in czech)
   Několik českých lokalit z barrandienské svatojánské a butovické vulkanické oblasti je zařazeno ke graptolitovým biozónám liteňského souvrství
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012