Record details

Title
    Examples of great cross-border floods in the Odra River basin since the 14th century and their impacts
Author
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Conference
    Idee i praktyczny uniwersalizm geografii (14.09.2006-15.09.2006 : Torun, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Dokumentacja Geograficzna
Vol./nr.
    -, č. 32
Pages
    s. 206-210
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3086601, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Příklady velkých přeshraničních povodní v povodí Odry od 14. století a jejich impakty
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    cross-border floods
    Czechia
    Odra river basin
    Poland
Keyword
    14th
    Basin
    Century
    Cross-border
    Examples
    Floods
    Great
    Impacts
    Odra
    River
    Since
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012