Record details

Title
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
Statement of responsibility
    Jiří Svoboda, Petr Škrdla
Author
    Svoboda, Jiří
    Škrdla, Petr, 1970-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)
Vol./nr.
    Vol. 1992
Pages
    p. 39-40
Year
    1996
Notes
    2 bibl.
    České resumé
Subject group
    datování C14
    kvartér moravských úvalů
    petroarcheologie
    pleistocén-svrchní
    prehistorie
    sedimentologie
Geographical name
    ČR-Morava
    Přerov-Předmostí
Keyword
    1992
    District
    Excavation
    II
    Předmostí
    Přerov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012