Record details

Title
    Excystment opening and the affinities of Acritarchs
Statement of responsibility
    Milada Vavrdová
Author
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    No. 3-4
Pages
    p. 361-383
Year
    1992
Notes
    6 obr., 8 pl., 11 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    Acritarcha
    Barrandien
    fylogeneze
    nový taxon
    ordovik
    schránky
    taxonomie
Subject category
    klabavské souvrství
Geographical name
    ČR-Čechy
    Libye
Keyword
    Acritarchs
    Affinities
    Excystment
    Opening
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012