Record details

Title
    Executive Summary
Statement of responsibility
    Alexander Zaporozec, Jaroslav Vrba
Other titles
    Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability (Variant.)
Author
    Vrba, Jaroslav
    Zaporozec, Alexander
Language
    anglicky
Source title - serial
    International Contributions to Hydrogeology
Vol./nr.
    Vol. 16
Pages
    p. 15-25
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Int. Contr. Hydrogeol. (Hannover).
Subject group
    kontaminace vod
    mapa hydrogeologická
    mezinárodní spolupráce
    ochrana podzemní vody
    životní prostředí
Keyword
    Executive
    Summary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012