Record details

Title
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
Statement of responsibility
    Irena Smolová, Jana Kadlčíková, Pavel Ptáček, Tomáš Bohanes
Other titles
    Exokarst Relief in the Central Part of Konice-Mladeč Belt
Author
    Bohanes, Tomáš
    Kadlčíková, Jana
    Ptáček, Pavel
    Smolová, Irena
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 115-122, 1 l. příl.
Year
    2003
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 121-122
    tab.
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Stud. Muz. Prostějov.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    devon
    horniny karbonátové
    kontrola tektonická
    kras
    kvartér moravských úvalů
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    morfogeneze
    reliéf
Geographical name
    ČR-Morava
    Zábřežská vrchovina
Keyword
    části
    Exokrasový
    Konicko-mladečského
    Pruhu
    Reliéf
    Střední
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012