Record details

Title
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
Author
    Lisá, Lenka
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 79, č. 3
Pages
    s. 177-182
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Exoskopie eolických sedimentů na Moravě
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    exoscopy
    heavy minerals
    loess
Keyword
    Eolian
    Exoscopy
    Moravian
    Sediments
Abstract (in czech)
   Vzorky spraší a spraším podobných sedimentů střední a jižní Moravy byly studovány z hlediska metody exoskopie kombinované s metodou studia těžkých minerálů. Výsledkem studia bylo určení provenienční oblasti daných sedimentů. Sprašové sedimenty z vybraných lokalit byly pomocí asociací těžkých minerálů rozděleny do čtyřech hlavních skupin. Materiál první skupiny pochází ze zvětralin západně ležících magmatických a metamorfovaných hornin. Materiál ostatních skupin pochází převážně z severně, severozápadně či severovýchodně ležících sedimentárních hornin. Prachová frakce obsahuje minimum zrn kde by byly zaznamenány mikrostruktury charakterizující ten určitý druh transportu, proto pro determinaci jejich zdrojových hornin musela být použita další metodika.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012