Record details

Title
    Exoskeletal architecture, hypostomal morphology and mode of life of Silurian and Lower Devonian dalmanitid trilobites
Other titles
    Architektura exoskeletonu, morfologie hypostomu a způsob života silurských a spodnodevonských dalmanitidních trilobitů
Author
    Budil, Petr
    Hörbinger, František
    Thomas, Alan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 83, č. 1
Pages
    10
Year
    2008
Thesaurus term
    Dalmanitidae, trilobite, mode of life, body morphology, hypostomes
Keyword
    Architecture
    Dalmanitid
    Devonian
    Exoskeletal
    Hypostomal
    Life
    Lower
    Mode
    Morphology
    Silurian
    Trilobites
Abstract (in czech)
   Celková architektura exoskeletonu a morfologie hypostomu u silurského rodu Dalmanites a spodnodevonských rodů Odontochile, Zlichovaspis a Reussiana jsou diskutovány. Všechny rody jsou bentické, ale lze pozorovat plynulý přechod od předpokládaného dravého způsobu života s příležitostným požíráním organických zbytků na mořském dně po převážnou orientaci na druhý zůsob přijímání potravy. Tento posun je doprovázen změnami morfologie exoskeletonu a hypostomu. Podobný posun je předpokládán i u dalších skupin dalmanitidních trilobitů všude, kde se objevují
Abstract (in english)
   The exoskeletal architecture and hypostomal morphology of Silurian Dalmanites and Lower Devonian Odontochile, Reussiana and Zlichovaspis are discussed. A gradual shift from predator-scavenger to a scavenging feeding habit is inferred from the evolution of these dalmanitids in the Upper Silurian and Lower Devonian. In the more conservative, probable predator-scavenger Dalmanites, the posterior hypostomal doublure has a group of robust denticles: these would have been effective shredding structures,allowing Dalmanites to deal with mechanically robust prey. Lower Devonian dalmanitids possess a comparable structure. However, the denticles are finer and denser. The scavenging with opportunistic predation is considered to be their main feeding habit. The shift from a more predatory to a dominantly scavenging mode of life may have occurred independently in several unrelated dalmanitid groups, with "odontochilid" characteristics developing at different stratigraphical levels.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014