Record details

Title
    Exotic Triassic Pelagic Limestone Pebbles from the Pieniny Klippen Belt of Poland : A Further Evidence for Early Mesozoic Rifting in West Carpathians
Statement of responsibility
    Krzysztof Bierkenmayer, Heinz Kozur, Rudolf Mock
Other titles
    Egzotyki pelagicznych wapieni triasowych z górnej kredy pieninskiego pasa skaĺkowego Polski : swiadectwo wcsesno-mezozoicznego otwarcia basenu oceanicznego w Karpatach Zachodnich
Author
    Bierkenmayer, Krzysztof
    Kozur, Heinz
    Mock, Rudolf
Language
    anglicky
Source title - serial
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 1-4
Pages
    s. 3-44
Year
    1990
Notes
    2 tab., 9 sch., 6 pl.
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Subject group
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    Conodonta
    globální tektonika
    Holothuroidea
    pieninský úsek
    subdukce
    trias
    vrásnění alpinské
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Belt
    Carpathians
    Early
    Evidence
    Exotic
    Further
    Klippen
    Limestone
    Mesozoic
    Pebbles
    Pelagic
    Pieniny
    Poland
    Rifting
    Triassic
    West
Abstract (in czech)
   Exotické valouny triasových vápenců ve svrchnokřídlových konglomerátech pieninského bradlového pásma vznikly podle mikrofauny (zejména konodontů a holothurií) v pelagickém prostředí; byly zařazeny do karnu a noru. V práci je diskutován vývoj pánve bradlového pásma v triasu a juře a její destrukce v akrečním prismatu při svrchnokřídovém subdukčním procesu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012