Record details

Title
    Experience in modelling a particular hydrogeological problem on a three-dimensional physical model
Statement of responsibility
    Jiřina Skořepová
Other titles
    Zkušenost s modelováním konkrétního hydrogeologického problému na prostorovém fyzikálním modelu
Author
    Skořepová, Jiřina
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 1(87)
Pages
    p. 57-68
Year
    1992
Notes
    1 obr., 4 fot., 4 diagr., 10 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. A.
Subject group
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ložiska pevných paliv
    model matematický
    procesy geodynamické
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Keyword
    Experience
    Hydrogeological
    Model
    Modelling
    Particular
    Physical
    Problem
    Three-dimensional
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012