Record details

Title
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Conference
    Development of seismology, engineering geophysics and geotechnique/13. : 30.03.2004-01.04.2004 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    s. 159-166
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA105/04/1424, GA ČR
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Experimental measurement of seismic effects of blastings in historical Mine Jeroným
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    blastings
    seismic measurement
Keyword
    Dole
    Experimentální
    Historickém
    Jeroným
    Měření
    Prací
    Seismických
    Trhacích
    účinků
Abstract (in czech)
   Historické důlní dílo Jeroným, které lze nalézt v západní části České republiky, je zařazeno mezi kulturní památky ČR. V současné době jsou prováděna geotechnická a seismologická měření, aby bylo možno zpřístupnit tuto památku veřejnosti. Stavební aktivity spojené se zpřístupněním díla způsobují zvýšené seismické zatížení těchto prostor. V článku je provedeno seismologické zhodnocení současného stavu.
Abstract (in english)
   The medieval mine Jeroným located in the western part of the Czech Republic has been arranged among historical monuments of the Czech Republic. At present, geotechnical and seismological studies are performed to evaluate conditions for preparing this mine for public. The building operations during reconstruction of mine contribute to seismic load of these mining spaces. Seismological evaluation of current situation is presented in this contribution.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012