Record details

Title
    Experimentální ultrazvuková měření na horninových vzorcích
Author
    Lednická, Markéta
Conference
    PhD. Workshop 2008 (19.11.2008-20.11.2008 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    PhD. Workshop 2008 Proceedings
Pages
    S. 43-45
Notes
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Experimental ultrasonic measurement of the rock specimens
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    instrumentation PUNDIT
    ultrasonic measurement
Keyword
    Experimentální
    Horninových
    Měření
    Ultrazvuková
    Vzorcích
Abstract (in czech)
   Příspěvek popisuje ultrazvukové měření na různých horninových vzorcích prováděné v laboratorních podmínkách. Pro měření byla použita aparatura PUNDIT plus.
Abstract (in english)
   This contribution describes ultrasonic measurement of the various rock specimens in laboratory conditions. Instrumentation PUNDIT plus was used for this experimental measurement on the rock.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012