Record details

Title
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
Statement of responsibility
    Miroslava Gregerová, Dana Hanuláková
Other titles
    Experimental firing of chosen minerals and its application to the study of the material of two historic kilns
Author
    Gregerová, Miroslava, 1948-
    Hanuláková, Dana
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 108-110
Year
    2007
Notes
    6 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.5/.8
    930
Conspectus category
    553
    599.89
    930
Subject group
    artefakty
    chlority
    geologie ložisková
    historie
    kalcit
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    kvartér
    recent
    suroviny keramické
    využití nerostných zdrojů
Keyword
    Aplikace
    Dvou
    Experimentální
    Historických
    Materiálu
    Minerálů
    Pecí
    Studiu
    Vybraných
    Výpal
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012