Record details

Title
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
Statement of responsibility
    Karel Vybíhal, Jiří Faimon
Other titles
    Experimental weathering of perthitic feldspar
Author
    Faimon, Jiří, 1950-
    Vybíhal, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 101-102
Year
    2004
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    fázová rovnováha
    fylosilikáty
    hliník
    perthit
    roztok nenasycený
    studie experimentální
    suspenze
    zvětrávání
    živce
Geographical name
    ČR-Morava
    Věžná (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
Keyword
    Experimentální
    Perthitického
    Zvětrávání
    živce
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012