Record details

Title
    Experimental effects of surfactants on the production of stromatactis-shaped cavities in artificial carbonate sediments
Author
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Kulaviak, Lukáš
    Růžička, Marek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 82, č. 1
Pages
    s. 37-50
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Pokusné účinky povrchově aktivních látek na tvorbu stromataktových dutin v umělých karbonátových sedimentech
    Rozsah: 14 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
Subject category
    multiphase systems
    polydisperse particulate systems
    surfactants
Keyword
    Artificial
    Carbonate
    Cavities
    Effects
    Experimental
    Production
    Sediments
    Stromatactis-shaped
    Surfactants
Abstract (in czech)
   Tato práce pokračuje ve studiu hydrodynamicko-reologického původu stromataktových dutinových soustav. Pozornost je, oproti předchozím krokům, soustředěna na roli tekutin v usazujících se partikulárních suspenzích, tzv. břeček. Pokusy se zvyšujícími se množstvími surfaktantů ukázaly, že útvary těchto dutin mohou být tímto způsobem významně zmenšeny, zvětšeny anebo stavebně pozměněny. Byly použity dva umělé partikulární materiály s kalovou základní hmotu, napodobující složení svých přírodních protějšků: směsi s klasty a směsi s jehlicemi hub. Podstatné okruhy výsledků: Prvě, velikost objemů stromataktových dutin v sedimentu zpočátku padá a pak se opět zvyšuje. Za druhé, byla zjištěna téměř dokonalá shoda mezi chováním obou ač odlišných pokusných materiálů. Za třetí, typické, příznačné dutiny vznikají při mírně zvýšených koncentracích; další zvýšení vede pak k tvorbě masivních skvrnových výplní, nikoliv stálých dutin.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012