Record details

Title
    Experimental local seismic network in the A.Zápotocký Mine of the Ostrava-Karviná Coal Field
Statement of responsibility
    Jaromír Knejzlík, Boris Gruntorád, Roman Zamazal
Author
    Gruntorád, Boris
    Knejzlík, Jaromír
    Zamazal, Roman
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Roč. 84
Pages
    s. 97-104
Year
    1992
Notes
    7 obr.,5 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    hornoslezská pánev
    konference
    seizmický signál
    seizmologie
    těžba pevných paliv
Subject category
    důlní geofyzika
    geofyzikální stanice
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    A.Zápotocký
    Coal
    Experimental
    Field
    Local
    Mine
    Network
    Ostrava-Karviná
    Seismic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012