Record details

Title
    Experimental study of fly-ash migration in sands of various particle size distributions
Author
    Fialová, Hana
    Kapička, Aleš
    Kodešová, R.
    Kopáč, J.
    Lebeda, J.
    Petrovský, Eduard
Conference
    Transport of water, chemicals and energy in the soil-crop canopy-atmosphere system (15. : 15.11.2007 : Bratislava, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Transport of water, chemicals and energy in the soil-crop canopy-atmosphere systems
Pages
    S. 256-263
Notes
    Projekt: IAA300120701, GA AV ČR3cav_un_auth*0228936
    Překlad názvu: Experimentální studium migrace úletových popílků v písku s různou zrnitostí
    Rozsah: 8 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    fly-ash migration
    magnetic susceptibility
    porous media
    sand
Keyword
    Distributions
    Experimental
    Fly-ash
    Migration
    Particle
    Sands
    Size
    Study
    Various
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá laboratorním modelováním migrace úletových popílků ve třech písečných profilech s různou velikostí zrn a různou porozitou.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013