Record details

Title
    Exploring for Hydrocarbons Under Thrust Belts - A Challenging New Frontier in the Carpathians and Elsewhere
Statement of responsibility
    Franz J. Picha
Author
    Picha, Franz J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    American Association of Petroleum Bulletin
Vol./nr.
    Vol. 80, no. 10
Pages
    p. 1547-1564
Year
    1996
Notes
    26 obr., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.
Subject group
    devon
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    jura
    karbon
    karpatská neogenní předhlubeň
    matečná hornina
    pole ropo-plynové
    příkrov
    terciér
    Tethys
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
    Dambořice (Hodonín)
    Itálie
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Uhřice (Hodonín)
    Ukrajina
Keyword
    Belts
    Carpathians
    Challenging
    Elsewhere
    Exploring
    Frontier
    Hydrocarbons
    New
    Thrust
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012