Record details

Title
    Extraction of Cu(II) from bentonites by electro-ultafiltration method
Statement of responsibility
    B. Arvaiová, A. Čumakov, K. Hrnčiarová, Ludmila Vlčková
Other titles
    14th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, September 2-6, 1996, Banská Štiavnica, Slovak Republic (Variant.)
Author
    Arvaiová, B.
    Čumakov, A.
    Hrnčiarová, K.
    Vlčková, Ludmila
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica - Clays
Vol./nr.
    Vol. 4, no. 2
Pages
    p. 81
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. carpath., Clays.
Subject group
    Cu (měď - 29)
    experimentální práce
    extrakce
    ložisko bentonitu
    využití nerostných zdrojů
Keyword
    Bentonites
    Cu(II
    Electro-ultafiltration
    Extraction
    Method
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012