Record details

Title
    Extreme ductility of feldspar aggregates - Melt-enhanced grain boundary sliding and creep failure: Rheological implications for felsic lower crust
Other titles
    Extrémní duktilita živcových agregátů - taveninou urychlený skluz po hranicích zrn: rheologické implikace pro felsickou spodní kůru
Author
    Konopásek, Jiří
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Ulrich, Stanislav
    Závada, Prokop
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geophysical Research
Vol./nr.
    Roč. 112, č. říjen
Pages
    15
Year
    2007
Thesaurus term
    diffusion creep, feldspar, melt, lower crust, granlite-facies metamorphism, Bohemian Massif
Keyword
    Aggregates
    Boundary
    Creep
    Crust
    Ductility
    Extreme
    Failure
    Feldspar
    Felsic
    Grain
    Implications
    Lower
    Melt-enhanced
    Rheological
    Sliding
Abstract (in czech)
   Popis kontrastního rheologického chování živců vyhledem ke křemeni. Implikace pro deformaci spodní kontinentální kůry.
Abstract (in english)
   Description of contrasting rheolgical behavior of feldspars with respect to quartz. Implications for deformation of lower continental crust.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014