Record details

Title
    FTIR spectroscopy and sorption of water vapour as methods of identification of hydrated zirconium dioxide on a corrosion layer of zirconium alloy
Author
    Machovič, Vladimír
    Medek, Jiří
    Novotná, M.
    Weishauptová, Zuzana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Materials Chemistry and Physics
Vol./nr.
    Roč. 102, 2-3
Pages
    s. 219-224
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA106/04/0043, GA ČR
    Překlad názvu: FTIR spektroskopie a sorpce vodní páry jako metody identifikace hydratovaného oxidu zirkoničitého v korozní vrstvě slitiny zirkonia
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    corrosion
    FTIR
    inorganic compounds
Keyword
    Alloy
    Corrosion
    Dioxide
    FTIR
    Hydrated
    Identification
    Layer
    Methods
    Sorption
    Spectroscopy
    Vapour
    Water
    Zirconium
Abstract (in czech)
   Pomocí FTIR zjištěné OH pásy v modelových vrstvách hydratovaného ZrO2 gelového charakteru byly nalezeny rovněž v korozních vrstvách vzorků po expozici v autoklávu v demineralizované a deionizované vodě při teplotě 360°C a tlaku ~19 MPa. Tato schopnost hydratace krystalického ZrO2 byla potvrzena sorpcí vodní páry. Z interpretace sorpčních izoterem je zřejmá silná interakce molekul vody s povrchem vrstvy, která naznačuje přítomnost chemisorpční reakce.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012