Record details

Title
    Fabric of porphyritic magmatites inferred from the preferred orientation of feldspar phenocrysts
Statement of responsibility
    Zdeněk Venera, Karel Schulmann, Radek Melka, Josef Ježek
Other titles
    Vnitřní stavba porfyrických vyvřelin stanovená dle přednostní orientace živcových vyrostlic
Author
    Ježek, Josef
    Melka, Radek
    Schulmann, Karel
    Venera, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 3-4
Pages
    p. 183-190
Year
    1996
Notes
    6 obr., 2 fot., 19 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    diferenciace magmatu
    model matematický
    moldanubický pluton
    orientace částic
    porfyry
    struktury hornin a minerálů
    živce
Subject category
    třebíčský pluton
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Fabric
    Feldspar
    Inferred
    Magmatites
    Orientation
    Phenocrysts
    Porphyritic
    Preferred
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012